Các Thiền Viện trong nước

Thiền Viện Thường Chiếu
Thiền Viện Thường Chiếu do Hòa Thượng Thích Thanh Từ thành lập vào năm 1974 tại Xã Phước Thái – Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Trụ trì hiện nay của Thiền Viện là Hòa Thượng Thích Nhật Quang.
Thiền viện Thường Chiếu hiện nay là Tổ Đình của dòng Thiền Trúc Lâm.

Website Thiền viện Thường Chiếu >>

 

Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mả
Thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên tử, Trúc Lâm Bạch Mã là ngôi Thiền viện đầu tiên tại miền Trung, do Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ sáng lập. Thiền Viện được khánh thành vào ngày 20 tháng 4 năm 2008.
Trụ trì hiện nay của Thiền Viện là Thượng Tọa Thích Tâm Hạnh.

Website Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mả>>

Thiền Viện Viên  Chiếu
Thiền viện Viên Chiếu được khai sinh bởi Hòa thượng Thích Thanh Từ từ những ngày đầu tháng 5 năm 1975 trên một khoảng rừng, thuộc xã Phước Bình huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.
Trụ trì hiện nay của Thiền Viện là Ni Sư Như Đức.       

Website Thiền viện Viên Chiếu >>

Các Thiền Viện ở hãi ngoại

Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
Ngày 15/09/2001 Hòa Thượng Thích Thanh Từ khánh Thành Thiền Viện Đại Đăng, một trung tâm nghiên cứu và tu học của Hội Thiền Học Việt Nam thuộc hệ Phái Thiền Tông Phật Giáo
Trụ trì hiện nay của Thiền Viện là Thượng Tọa Thích Tuệ Giác.
Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng hiện nay là Tổ Đình của Thiền Tông Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại.

Website Thiền ViệnTrúc Lâm Đại Đăng >>

 

Thiền Viện Bồ Đề
Thiền Viện Bồ Đề được thành lập vào đầu năm 2001 và chính thức ra đời dưới sự chứng minh của Hoà thượng Tôn sư vào tháng 10 năm 2002 tại thành phố Braintree, tiểu bang Massachussetts.
Trụ trì hiện nay của Thiền Viện là Thượng Tọa Thích Tuệ Tĩnh.

Website Thiền Viện Bồ Đề >>

 

Thiền Viện Diệu Nhân
Địa chỉ Thiền Viện Diệu Nhân 4241 Duncan Hill Rd Rescue, CA 95672.
Trụ trì hiện nay của Thiền Viện là Ni Sư Thích Nử Thuần Tuệ.

Website Thiền Viện Diệu Nhân >>