Khóa tu Thiền do Hòa Thượng Thích Đắc Huyền hướng dẩn

 

                                             Thời khóa tu học, khóa tu 9 ngày
TT Ngày Giờ Địa điểm
1 Thứ bảy 22/6 9:30 AM – 4:00 PM ĐT TL Toàn Giác
2 Chủ nhật 23/6
3 Thứ hai 24/6 7:00 PM – 9:00 PM
4 Thứ ba 25/6
5 Thứ tư 26/6
6 Thứ năm 27/6
7 Thứ sáu 28/6
8 Thứ bảy 29/6 Xin xem chương trình tu học tại website TV TL Tuệ Viên TV TL Tuệ Viên
9 Chủ nhật 30/6 http://www.tvtuevien.net/tv/ TV TL Tuệ Viên
Chương trình ngày 22, 23/6:

9:30 sáng           Nghi thức sám hối

10:00 – 11:15    Pháp thoại

12:00                  Thọ trai

 

1:20-1:30           Thiền hành

1:30-2:15           Tọa Thiền 30 phút

                                                        Nghỉ 15 phút

2:30-4:00           Tham vấn đạo

4:00                    Ngày tu học hoàn mãn

 

Chương trình ngày 24, 25, 26, 27, 28/6 (buổi tối):

7:00 PM đến 8:00          Pháp thoại

Nghỉ 15 phút

8:15 đến 9:00                  Tham vấn đạo