Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác

Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác đã được Hội Trưởng Hội Thiền Học Việt Nam, Thượng Tọa Thích Tuệ Giác  thành lập tại thành phố Mississauga tỉnh bang Ontario, Canada, nhằm mục đích tạo ra một nơi thanh tịnh để tu tâm học đạo theo  phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử.
Thiền Trúc Lâm Yên Tử là sự kết hợp của ba dòng Thiền từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam, là dòng Thiền thuần chất dân tộc Việt do vua Trần Nhân Tông khai sáng vào thế kỷ thứ 13 tại núi Yên Tử ,Quảng Ninh và đã được Hoà Thượng Tôn Sư Thích Thanh Từ khôi phục vào thập niên 1960.
Đạo Tràng đã được Hòa Thượng Thích Đạo Huệ, Tăng đoàn Thiền Viện Đại Đăng, Tăng đoàn Thiền Viện Bồ Đề khai mở vào ngày 13 tháng 4 năm 2017.
Sinh hoạt tu học của Đạo Tràng gồm những khóa tu do Giáo Thọ các Thiền Viện Trúc Lâm đến giảng dạy hoặc những ngày tu học Pháp của Đạo Tràng do quý Thầy Cô  giảng trên mạng hoặc ghi lại trên CD, DVD.
Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác xin mượn phương tiện trang website nầy để giới thiệu về dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử và những bài thuyết giảng về Thiền của Tông môn. Những sinh hoạt tu học của Đạo Tràng cũng được thông báo trên trang nầy .
Kính mời quý Phật tử sắp xếp thời gian đến Đạo Tràng tu học và cùng nhau chia xẻ nhửng trải nghiệm trên bước đường học Đạo.
Nay kính,
Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác
Địa chỉ Đạo Tràng>>