Khóa tu Thiền do Ni Sư Thích Nử Thuần Tuệ hướng dẩn

Thời khóa tu học, khóa tu ba ngày
TT Ngày Giờ Địa điểm
1 Thứ sáu 5 tháng 7 9:30 AM – 4:00 PM Đạo tràng Trúc Lâm Toàn Giác
2 Thứ bảy 6 tháng 7
3 Chủ nhật 7 tháng 7 9:30 AM – 4:00 PM Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Viên

 

Chương trình ngày 5, 6, 7 tháng 7:

9:30 sáng           Nghi thức sám hối

10:00 – 11:15    Pháp thoại

12:00                  Thọ trai

 

1:20-1:30           Thiền hành

1:30-2:15           Tọa Thiền 30 phút

                                                        Nghỉ 15 phút

2:30-4:00           Tham vấn đạo

4:00                    Ngày tu học hoàn mãn