Gii thiĐạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác

Xin xem>>

 

Website Thiền Trúc Lâm Yên Tử  – Toronto

Ghi lại các Video giảng Pháp Thiền Trúc Lâm tại thành phố Toronto từ năm 2012.
Video mới : “ Nương tựa Tam Bảo “ do Hòa Thượng Thích Đắc Huyền thuyết giảng ngày 4 tháng 5, 2019
Xin xem >>

 

Lể khai mở Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác 13/4/2017

 Xin xem>>

 

Nhạc Phật Giáo

Xin chọn>>